Bivojova heraldika

Erbovník arcibiskupství, biskupství, kapitul, arcibiskupů a biskupů
Olomoucké biskupství a arcibiskupství

Olomoučtí biskupové 1063 až 1387

Olomoučtí biskupové 1388 až 1496

Olomoučtí biskupové 1496 až 1636

Olomoučtí biskupové 1636 až 1776

Olomoučtí arcibiskupové 1777 až 1923

Olomoučtí arcibiskupové od roku 1923

Olomoučtí pomocní biskupové od roku 1918

Olomoucká kapitula


Ostravsko - opavské biskupství

Ostravsko - opavský biskup


Vratislavské biskupství
Většinu znaků sídelních biskupů čerpám z knihy Milana M. Bubna Enciklopedie českých a moravských sídelních biskupů, kde popisy znaků jsou od Pavla R. Pokorného a kresby od Zdirada J. K. Čecha. U pomocných biskupů je to knížka Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky od Pavla R. Pokorného.
K některým pramenům jsem se dostal díky Antonu F. Malinovskému. A pomáhají mi také internetové stránky www.numismatika.cz/Mincovna/, http://database.aipberoun.cz/pecete/ a dalších.
Zdrojem pro znaky vratislavského biskupství jsou Vratislavští biskupové v dějinách Slezska od Skřivánka a Tovačovského.