Bivojova heraldika

Církevní heraldika

V erbovníku je 85 znaků a symbolů.

Tato oblast heraldiky nepatří k mých hlavním zájmům, proto bude erbovník doplňován jen sporadicky.


Biskupství a arcibiskupství

Církevní řády

Děkanáty a farnosti