Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět

Olomouckého biskupství
a arcibiskupství

Znakem olomouckého biskupství jsou na červeném štítu stříbrné kužely. Jejich počet ve 14. století ještě nebyl ustálený.
Na své pečeti biskup Hynek Berka z Dubé (1326-1333) má štít s devíti kužely ve třech řadách (4, 3, 2).
Biskup Jan VII. zvaný Volek (1334-1351) podle literatury má sedm kuželů jen ve dvou řadách (4, 3). V popisech pečetí u biskupa Jana Volka se uvedeno jen šest kuželů ve dvou řadách (3, 3). Biskup Jan ze Středy má ve štítu šest kuželů v rozestavení čtyři v horní řadě a dva ve spodní a kromě vyjímek to už tak zůstalo.
Kardinál a olomoucký biskup Jan zvaný Železný (1418-1430) má na štítu s kužely postavenu mitru.
Císař Rudolf II. polepšil privilegiem z 10. srpna 1588 znak biskupství tak, že štít byl rozčtvrcen, v prvním a čtvrtém červeném poli je původní znak se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice s červenou zbrojí a jazykem, která nese na prsou zlatou šesticípou hvězdu.
Vpravo na štít byla postavena mitra, vlevo knížecí koruna. Za štítem je kosmo zlatá biskupská berla závitem ven a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, postavený hrotem dolů.
Biskup Karel Liechtenstein-Castelcorno (1664-1695) měl v prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu se šesti kužely (4, 2) mezi oběmi řadami kuželů pruh. Ve čtvrtém poli měl navíc pod spodní řadou kuželů oddělenou patu pole. Barvu pruhu a paty čtvrtého pole neznám. Mohlo by jít pouze o dekorativní prvky v barvě pole, ale mohou být i v jiné barvě. Například pruh mezi kužely ve znaku města Kelče je modrý.
Pruh mezi řadami kůželů je vidět ještě na některých vyobrazeních znaku kardinála biskupa Ferdinanda Julia Troyera (1746-1758). Nemám dobová vyobrazení znaků následujících biskupů a literatura, kterou znám, pruh mezi řadami kuželů neuvádí.
Olomoučtí arcibiskupové ThDr. Leopold Prečan (1923-1947) a ThDr. Et PhDr. Josef Karel Matocha (1948-1961) používali jako znak Olomouckého arcibiskupství čtvrcený štít, s prvním a čtvrtým polem červeným se šesti kužely. Použili rozmístění kuželů po třech v obou řadách. Druhé a třetí pole bylo rovněž červené se stříbrným korunovaným dvouocasým lvem, se zlatou zbrojí a jazykem a s červeným štítkem na hrudi. Na štítku z modrého trojvrší vyrůstá stříbrný patriciášní kříž.
Arcibiskup Matocha má na čtvrceném štítu srdeční štítek s osobním znakem. Za štítem je postavený zlatý patriciášní kříž. Vpravo je na štítu postavena mitra. Šikmo za štítem je berla závitem ven.
Arcibiskup ThDr. František Vaňák (1989-1991) začal používat odlišný znak arcibiskupství. Čtvrcený štít s prvním a čtvrtým červeným polem šesti kužely. Vrátil se k rozestavení čtyř kuželů v horní řadě a dvou ve spodní. Druhé pole je modřé se červeno-stříbrně šachovanou korunovanou orlicí se zlatou zbrojí a jazykem. A třetí pole je zlaté s černou korunovanou orlicí, s červenou zbrojí a jazykem a se stříbrnou jetelovitě zakončenou pružinou s tlapatým křížkem uprostřed nahoře.
Za štítem je postavený zlatý patriciášní kříž. Vpravo je na štítu postavena mitra. Šikmo za štítem je berla závitem ven.
V současné době jako znak olomouckého arcibiskupství je používán původní červený štít se šesti stříbrnými kužely (4, 2).
Za štítem je postavený zlatý patriciášní kříž. Vpravo je na štítu postavena mitra. Šikmo za štítem je berla závitem ven. Nad vším je zelený arcibiskupský klobouk s deseti střapci na každé straně.