Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět - << Předcházející - Následující >>
Olomoučtí biskupové 1496 až 1636

Stanislav Thurzo z Bethlenfalvy, 35. biskup olomoucký 1496-1540.
Čtvrcený štít. První a čtvrté červené pole se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Druhé a třetí pole je červeno-zlatě děleno. V horní polovině pole je od dělení štítu rostoucí polovina zlatého korunovaného dvouocasého lva. V dolní polovině štítu jsou tři červené růže (2, 1).
Na štítu mitra, kterou je prostrčená šikmo berla závitem ven.
Bernard Zoubek ze Zdětína, psaný také Bernhard, 36. biskup olomoucký 1540-1541.
Čtvrcený štít. První a čtvrté pole červené se šesti (4, 2) stříbrnými kužely. Druhé a třetí pole polcené červeno-zlatě v něm stříbrné obrněné ruce od loktů přirozené barvy.
Na štítu mitra, kterou je prostrčená šikmo berla závitem ven.
Jan XIII. Dubravius, Jan Skála z Doubravky a Hradiště, 37. biskup olomoucký 1541-1553.
Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém červeném poli šest (4, 2) stříbrných kuželů. V druhém a třetím modrém poli stříbrná trojhraná přeska, z jejíž rohů vyrůstají květý lilii.
Na štítu je mitra.
Marek Khuen, psaný také Marcus, 38. biskup olomoucký 1553-1565.
V modré hlavě polceného štítu kosmé červené břevno se třemi zlatými trojvršími, provázené po stranách zlatými vavřínovými věnci (znak papeže Julia III.). V pravém červeném poli je šest stříbrných kůželů (4, 2). V levém modrém poli je půlka stříbrno-červeně šachované orlice.
Na štítu je mitra a za štítem je šikmo postavena zlatá berla závitem ven.
Vilém Prusínovský z Víckova, 39. biskup olomoucký 1565-1572.
Čtvrcený štít s prvním a čtvrtým červený polem se šesti (4, 2) stříbrnými kužely. A s druhým a třetím polceným polem, vpravo červeným a vlevo třikrát černo-stříbrně děleným.
Na štítu je mitra a za štítem šikmo postavená berla závitem ven.
Jan XIV. Grodecký z Brodů, 40. biskup olomoucký 1572-1574.
Čtvrcený štít. První a čtvrté červené pole se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Druhé a třetí červené pole se stříbrnou kostelní korouhví, se třemi obdélníkovými cípy a se zlatým tlapatým křížem, postaveným na korouhvi nahoře uprostřed.
Na štítu je mitra a za štítem je šikmo zlatá berla, závitem otočená dovnitř.
Tomáš Albín z Helfenburku, 41. biskup olomoucký 1574-1575.
Čtvrcený štít. První a čtvrté červené pole se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Druhé a třetí pole je modré. V patě pole je stříbrná skála, ze které vyrůstá muž v červeném kabátci a s červeným biretem na hlavě. Levou ruku má založenou v bok a na pravém rameni nese zlatou harpunu na které je stříbrná ryba, nejspíše úhoř, probodený harpunou za hlavou a tělo má několikrát obtočené kolem harpuny.
(Znak z Helfenburka se různě různí v detailech. Nepátral jsem po původních památkách, tak nevím, zda tyto varianty znaku jsou původní, nebo jde o chyby při překreslování nebo popisování původních pramenů. Někde má muž viditelnou stříbrnou košili pod kabátcem. Místo biretu má Merkurovu okřídlenou přilbu a místo kabátce spíše antickou zbroj. Někdy nese přímo rybu, která je prostřelena zlatým šípem. Skála dole někdy chybí a někdy to je hráz rybníka se dvěmi přepady.)
Na štítu je mitra v ní šikmo postavená berla závitem doleva.
Jan XV. Mezoun, také psaný Mezon a někdy nazýván Telečský, 42. biskup olomoucký 1576-1578. Stanislav II. Pavlovský z Pavlovic, 43. biskup olomoucký 1579-1598.
Původně používal čtvrcený štít s prvním a čtvrtým červeným polem se šesti stříbrnými kužely (4, 2). S druhým a třetím polem s půlměsícem rohy vzhůru a hvězdou nad ním.
Na štítu je mitra a za štítem šikmo postavená zlatá berla, obrácená dovnitř.

Po polepšení znaku biskupství v roce 1588 Rudolfem II., změnil svůj znak i biskup Stanislav Pavlovský.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem, který je modrý se zlatým půlměsícem rohy vzhůru a nad ním je zlatá šesticípá hvězda. V prvním a čtvrtém červeném poli štítu je šest stříbrných kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice s červenou zbrojí a jazykem, která nese na prsou zlatou šesticípou hvězdu. Na štítu je mitra a za štítem šikmo postavená zlatá berla, obrácená dovnitř.
František Serafínský kníže z Dietrichsteinu, kardinál a 44. biskup olomoucký 1599-1636.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem. Ve zlato-červeně kosmo děleném štítku jsou postaveny dva stříbrné vinařské nože, se zlatými rukojeťmi a odvrácenými hroty . V prvním a čtvrtém červeném poli štítu je šest stříbrných kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice s červenou zbrojí a jazykem, která nese na prsou zlatou šesticípou hvězdu.
Za štítem je zlatý procesní kříž. Nad vším je červený kardinálský klobouk se 6 střapci na každé straně.