Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět - << Předcházející - Následující >>

Olomoučtí biskupové 1636 až 1776

Jan XVI. Arnošt Platejs z Platenštejna, 45. biskup olomoucký 1636-1647. (Jan Arnošt zemřel pravděpodobně před jmenováním papežem.)
Pohřební štít Jana Arnošta Platejse je čtvrcený, se čvrceným srdečním štítkem, který nese zlatý srdeční štítek s černou korunovanou orlicí s červeným jazykem. V prvním a čtvrtém černém poli štítku je ke středu obrácený zlatý dvouocasy lev. Druhé a třetí pole je stříbrné se třemi červenými kolíky (tu jsem si dovolil menší korekci, protože ve skutečnosti na znaku je druhé pole jen pětkrát červeno-stříbrně štípené). Hlavní štít v prvním a čtvrtém červeném poli nese stříbrné kužely ve dnou řadách pod sebou (4, 3). V prvním poli je levý horní kužel poloviční, stejně jako pravé dolní kužely v obou polích. Ve druhém a třetím zlatém poli je černá korunovaná orlice s červeným jazykem. Orlicím na prsou chybí hvězda a všechny orlice ve znaku jsou korunované, oproti jiným pramenům.
Leopold Vilém Habsburský, 46. biskup olomoucký 1638-1662.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem, který je červený se stříbrným břevnem. V prvním a čtvrtém červeném poli šest (4, 2) stříbrných kuželů. Ve druhém a třetím zlatém poli černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je postavena mitra a knížecí koruna. Za štítem je kosmo berla, obrácená závitem ven, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Karel Josef Habsburský, 47. biskup olomoucký 1663-1664.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem, který je červený se stříbrným břevnem. V prvním a čtvrtém červeném poli šest (4, 2) stříbrných kuželů. Ve druhém a třetím zlatém poli černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je postavena mitra a knížecí koruna. Za štítem je kosmo berla, obrácená závitem ven, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Karel (II.) Liechtenstein-Castelcorno, 48. biskup olomoucký 1664-1695.
Čtvrcený štít se srdečním štítkem, na kterém je koruna se třemi viditelných jetelovitými výběžky. Čtvrcený srdeční štítek také nese srdeční štítek, který je modrý se stříbrným klínem. Čtvrcený srdeční štítek má první a čtvrté pole červené se stříbrným dvouocasým lvem obráceným ke středu štítku. Druhé a třetí pole je stříbrno-černě dělené. V horním poli je rostoucí červený dvouocasý lev obrácený ke středu štítku. V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Mezi oběmi řadami kuželů je pruh a ve čtvrtém poli je navíc pod spodní řadou kuželů oddělená pata pole. (Barvu pruhu a paty čtvrtého pole neznám. Mohlo by jít pouze o dekorativní prvky v barvě pole, ale mohou být i v jiné barvě. Pruh mezi kužely ve znaku města Kelče je modrý.) Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je postavena vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Za štítem je kosmo berla, obrácená závitem ven, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Karel (III.) Josef Ignác Lotrinský, 49. biskup olomoucký 1695-1710.
Jednoduší verze používaného znaku.
Čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem, s červeným kosmým břevnem, se třemi kosmými stříbrnými aleriony. První a čtvrté pole štítu je červené se šesti kužely (4, 2). Mezi oběmi řadami kuželů je pruh a ve čtvrtém poli je navíc pod spodní řadou kuželů oddělená pata pole. Druhé a třetí pole je zlaté s černou orlicí se zlatou hvězdou na hrudi.
Za štítem je stříbrný maltézský kříž. Na štítu vévodská koruna, lemovaná hermelínem a s pěti viditelnými oblouky. Kosmo za štítem berla, závitem obrácená ven, šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Wolfgang Hanibal Schrattenbach,, kardinál a 50. biskup olomoucký 1711-1738.
Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Štítek je dvakrát štípený, jedenkrát dělený a nese srdeční černý štítek se stříbrným vlnitým kosmým břevnem, nad ním zlatá hvězda, pod ním stříbrný pařez, ze kterého vpravo roste vzhůru list (kreslený jako dubový). V prvním poli rodového štítu je polcené, vpravo zlaté s půlkou červené (jinde uvedena jako černá) orlice, vlevo devětkrát stříbrno-červeně šikmo dělené. Druhé pole je červené se stříbrnými dlaněmi, palci k sobě. Třetí pole je devětkrát zlato-černě dělené, se stříbrným kosmým břevnem. Čtvrté pole je stříbrné se zeleným vavřínovým věncem. Páté pole je také stříbrné s černý stříbrně lemovaným tlapatým křížem (nedivte se jinému popisu barev tohoto pole a figury). Šesté červené pole nese stříbrného (jinde zlatého lva. Hlavní štít je čtvrcený s prvním a čtvrtým polem červeným se šesti kužely (4, 2). Mezi oběmi řadami kuželů je pruh a ve čtvrtém poli je navíc pod spodní řadou kuželů oddělená pata pole. Druhé a třetí pole je zlaté s černou orlicí se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Mezi nimi je za štítem zlatý procesní kříž. Kosmo za štítem je postavena berla, závitem obrácená ven, a šikmo je postavený stříbrný meč se zlatým jílcem hrotem dolů. Nad vším je červený kardinálský klobouk s deseti střapci po stranách.
Jakub Arnošt Liechtenstein-Castelcorno, 51. biskup olomoucký 1739-1745.
Čtvrcený štít se srdečním štítkem, na kterém je koruna se třemi viditelných jetelovitými výběžky. Čtvrcený srdeční štítek také nese srdeční štítek, který je modrý se stříbrným klínem. Čtvrcený srdeční štítek má první a čtvrté pole červené se stříbrným dvouocasým lvem obráceným ke středu štítku. Druhé a třetí pole je stříbrno-černě dělené. V horním poli je rostoucí červený dvouocasý lev obrácený ke středu štítku. (Lvi v rodovém znaku někdy bývají kreslení jednoocasí.) V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Mezi oběmi řadami kuželů je pruh a ve čtvrtém poli je navíc pod spodní řadou kuželů oddělená pata pole. Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je postavena vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Za štítem je kosmo berla, obrácená závitem ven, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu, kardinál a 52. biskup olomoucký 1746-1758.
Čtvrcený šít se srdečním štítkem. Štítek je čtvrcený a také nese srdeční štítek, který je dvakrát červeno-stříbrně dělené (v literatuře se mluví také o břevně), na něm je orlice opačných barev, která má na hlavě zelený věnec z listí (věnec v některých popisech i na obrázcích chybí). Rodový štít má první a čtvrté pole stříbrné s červenou polovinou berana, se zlatou zbrojí, obrácenou ke středu štítu. Druhé a třetí pole je černé se zlatým srdcem, s černými písmeny FLS. V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Mezi nimi je za štítem zlatý procesní kříž. Kosmo za štítem je postavena berla, závitem obrácená ven, a šikmo je postavený stříbrný meč se zlatým jílcem hrotem dolů. Nad vším je červený kardinálský klobouk s patnácti střapci po stranách.
Leopold (II.) Bedřich z Egkhu a Hungersbachu, 53. biskup olomoucký 1758-1760.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem, který nese polcený srdeční štítek, vpravo černý se stříbrným břevnem, vlevo černo-stříbrně šachováný (kresleno bývá dvakrát štípené). První a čtvrté pole rodového znaku je stříbrno-červeně polcené s polceným půlměsícem rohy vzhůru opačných barev. Druhé a třetí pole je stříbrné s modrým (uváděným i červeným) vlkem ve skoku. V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Mezi nimi je za štítem zlatý procesní kříž. Kosmo za štítem je postavena berla, závitem obrácená ven, a šikmo je postavený stříbrný meč se zlatým jílcem hrotem dolů.
Maxmilián hrabě Hamilton, 54. biskup olomoucký 1761-1776.
Čtvrcený znak se čtvrceným srdečním štítkem. První a čtvrté pole srdečního štítku je červené se třemi hermelínovými pětilistými kvítky (květy jahody) (2, 1). Druhém a třetí stříbrné pole nese černou loď (typově asi nejvíce připomíná hulk nebo karaku) se třemi stěžni. Na prostředím stěžni je svinutá stříbrná plachta (mohla by být i černá) a na všech stěžních jsou červené prapory.V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Na štítu je vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Mezi nimi je za štítem zlatý procesní kříž. Kosmo za štítem je postavena berla, závitem obrácená ven, a šikmo je postavený stříbrný meč se zlatým jílcem hrotem dolů. Nad vším je zelený biskupským klobouk se šesti střapci po stranách.