Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět - << Předcházející - Následující >>

Olomoučtí arcibiskupové 1777 až 1923

Antonín Theodor Colloredo-Waldsee-Mels, kardinál a 1. arcibiskup olomoucký 1777-1811.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem. V něm je v černém poli stříbrné břevno. V prvním a čtvrtém červeném poli štítu je šest stříbrných kuželů (4, 2). V druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Štít je dekorován velkokřížem řádu svatého Štěpána.
Na štítu je postavena vravo mitra a vlevo knížecí koruna. Mezi nimi je za štítem patriciášní kříž, kosmo berla, obrácená závitem vpravo, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů. Nad vším je kardinálský klobouk s patnácti střapci na každé straně.
Maria Tadeáš hrabě Trauttmansdorff-Weinsberg, kardinál a 2. arcibiskup olomoucký 1814-1819.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem s rodovým znakem. Rodový znak je čtvrcený a nese srdeční štítek červeno-stříbrně polcený s polcenou růží opačných barev. První pole rodového štítu je kosmo pětkrát stříbrno-červeně dělené. Druhé a třetí pole je stříbrné se třemi červenými hroty (trojúhelníky) na sobě. Čtvrté pole je dělené, horní půle je polcená červeno-stříbrně, dolní je zlatá. Hlavní štít má v prvním a čtvrtém červeném poli šest (4, 2) stříbrných kuželů. Ve druhém a třetím zlatém poli černou orlici se zlatou hvězdou na hrudi.
Štít je dekorován velkokřížem Leopoldova řádu.
Na štítu je vpravo postavena mitra a vlevo knížecí koruna. Mezi nimi je za štítem zlatý patriciášní kříž. Za štítem je také kosmo berla, obrácená závitem vpravo, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Vše je pod červeným kardinálským kloboukem s patnácti střapci po stranách.
Znak je položen na plášti vycházejícím z vévodské koruny.
Rudolf Jan Josef Rainer, kardinál a 3. arcibiskup olomoucký 1819-1831.
Čtvrcený znak se středním štítkem. Střední štítek nese dvakrát štípeným srdeční štítek. Pravé pole štítku je zlaté s červeným lvem. Prostřední pole je červené se stříbrným břevnem. Levé pole je zlaté s kosmým červeným břevnem se třemi kosmými stříbrnými aleriony nad sebou. Střední štítek je čtvrcený. První pole je polcené. Vpravo je sedmkrát stříbrno-červeně dělené a vlevo je červené pole se zeleným trojvrším, na jehož prostředním vrchu je postavena zlatá koruna, ze které vyrůstá stříbrný patriciášní kříž. Ve druhém červeném poli je stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a jazykem. Třetí pole je polcené. Vpravo je stříbrné s korunovaným modrým hadem s dračí hlavou (nazývá se guivre), požírajícím červené tělo dítěte, které má pozdvižené ruce. V levém modrém poli na trávníku je zlatý lev svatého Marka (kráčející okřídlený levhart se svatozáří), který má pravou přední nohu položenou na stříbrné otevřené knize, na jejichž dvou stranách je nápis: "PAX TIBI MARCE EVANGELISTE MEUS". Čtvrté pole je polcené a v obou polovinách modré. Vpravo s červeným břevnem. Na břevnu stojí černý havran. Pod břevnem jsou 3 zlaté koruny (2, 1). Vlevo se dvěmi břevny, která jsou dělená dvakrát svisle a jednou vodorovně stříbrno-červeně. V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest (4, 2) stříbrných kuželů. Ve druhém a třetím zlatém poli černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Štít je dekorován velkokřížem řádu svatého Štěpána.
Za štítem je zlatý patriciášní kříž. Na štítu je vpravo postavena mitra a vlevo knížecí koruna. Za štítem je kosmo postavená berla, obrácená závitem vpravo a šikmo postavený stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů.
Vše je pod červeným kardinálským kloboukem s patnácti střapci po obou stranách.
Znak je položen na plášti vycházejícím z arcivévodské koruny.
ThDr. et PhDr. H.c. Ferdinand Maria Chotek z Chotkova a Vojnína, 4. arcibiskup olomoucký 1832-1836.
Čtvrcený znak se srdečním štítkem s rodovým znakem. Rodový znak je čtvrcený a nese dělený srdeční štítek. Horní pole je stříbrno-červeně polcené. Dolní je červené s polovinou stříbrného kola, rostoucího od vrchu pole, se čtyřmi (jindy i pěti) viditelnými loukotěmi. První a čtvrté pole rodového štítu je zlaté s černým korunovaným orlem. Druhé a třetí pole je modré se zlatým medvědem obráceným ke středu štítu. Na rodovém štítku je položená hraběcí koruna. V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Za štítem je zlatý patriciášní kříž. Na štítu je postavena vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Za štítem je kosmo berla, obrácená závitem vpravo, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů. Vše je pod zeleným arcibiskupským kloboukem s deseti střapci po obou stranách.
Znak je položen na plášti vycházejícím z vévodské koruny.
Maxmilián Josef Gottfried Sommerau – Beckh, kardinál a 5. arcibiskup olomoucký 1837-1853.
Čtvrcený štít s modrým srdečním štítkem, na kterém je korunovaný lev se zlatou zbrojí a jazykem, který je sedmkrát stříbrno-červeně dělený. Přes štítek se lvem jde šikmý červený pruh. Na štítku je postavena baronská koruna, se 7 viditelnými výběžky zakončenými perlami. V prvním a čtvrtém červeném poli štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Štít je dekorován velkokřížem řádu sv. Štěpána.
Za štítem je zlatý patriciášní kříž a na štítu je postavená vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Kosmo za štítem je berla, závitem vpravo, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů. Nad vším je červený kardinálský klobouk, s patnácti střapci na každé straně.
Znak je položen na plášt, vycházející z vévodské koruny.
ThDr Bedřich Egon Fürstenberg , kardinál a 6. arcibiskup olomoucký 1853-1892.
Čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem se stříbrno-modrým oblačným lémem, na kterém je červená orlice s modrou zbrojí a jazykem, která nese na prsou červeno-stříbrně čtvrcený štítek. V prvním a čtvrtém poli štítku je stříbrná církevní korouhev se třemi cípy a třemi zlatými kruhy na zavěšení. Ve druhém a třetím poli je kosmé lomené (na obrázku sedmkrát lomené) břevno. Na srdečním štítku s rodovým erbem je postavena landkraběcí koruna (s pěti viditelnými jetelovitými výběžky a s červeným kloboukem uvnitř). V prvním a čtvrtém červeném poli hlavního štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Za štítem je zlatý patriciášní kříž a na štítu je postavená vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Kosmo za štítem je berla, závitem vpravo, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů. Nad vším je červený kardinálský klobouk, s patnácti střapci na každé straně.
Znak je položen na plášt, vycházející z vévodské koruny.
ThDr. Theodor Kohn, 7. arcibiskup olomoucký 1892-1904.
Čtvrcený štít s modrým srdečním štítkem, na kterém se plaví na moři plachetnice přirozené barvy (hnědá) se stříbrnou plachtou. Na vrcholu stěžně je stříbrný praporek. V pravém horním rohu je zlatá šesticípá hvězda. V prvním a čtvrtém červeném poli štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Za štítem je zlatý patriciášní kříž a na štítu je postavená vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Kosmo za štítem je berla, závitem vpravo, a šikmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů. Nad vším je zelený arcibiskupský klobouk, s deseti střapci na každé straně.
Znak je položen na plášt, vycházející z vévodské koruny.
ThDr. František Saleský Bauer, kardinál a 8. arcibiskup olomoucký 1904-1915.
Štítu je polcený. Pravé pole je zlaté a na zeleném trávniku je ke středu obrácená postava svatého Václava ve stříbrné (drátěné) zbroji, s knížecí korunou a červeným pláštěm. Může mít svatozář a boty (viděl jsem černé). V levé ruce drží stříbrnou korouhev na ráhnu, kterou má z části za zády. Ratiště korouhve je ukončeno křížem. Viděl jsem vyobrazení korouhve bez figury, s heroldským křížem nebo černou orlicí. Pravou rukou svatý Václav přidržuje na trávník postavený stříbrný štít s černou orlicí. Levé pole je dělené. Horní polovina je modrá se skříženým kosmým zlatým klíčem, se zuby vlevo a směřujícími nahoru, a šikmým stříbrný mečem se zlatým jílcem, hrotem dolů. V dolní stříbrné polovině je modré palečné kolo, které má osm loukotí a šestnáct lopatek. Hlava štítu je polcená. Vpravo je pole červené se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Vlevo je zlaté pole s černou orlicí se zlatou hvězdou na prsou.
Štít je dekorován velkokřížem Leopoldova řádu.
Za štítem je patriciášní kříž a nad vším červený kardinálský klobouk s patnácti střapci na každé straně.
JCan. Dr. Lev Skrbenský z Hřiště, O.Melit, kardinál a 9. arcibiskup olomoucký 1916-1920.
Ve stříbrném štítu je černý kůl. Po stranách kůlu je po oválném zlatém zrcadlu s rukojetí, vyrůstajícím ze zlaté koruny a postrkaném 11 černými pštrosími péry. Pravé zrcadlo je v dolní části štítu a levé v horní. Hlava štítu je polcená. Vpravo je pole červené se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Vlevo je zlaté pole s černou orlicí se zlatou hvězdou na prsou.
Za štítem je je stříbrný maltezský kříž, mezi jehož hroty je provlečen velkokříž řádu sv. Štěpána, a za ním je zlatý patriciášní kříž.
Vše je pod červeným kardinálským kloboukem s patnácti střapci po stranách.
ThDr. Antonín Paduánský Cyril Stojan, 10. arcibiskup olomoucký 1921-1923.
V prvním a čtvrtém červeném poli čtvrceného štítu je šest kuželů (4, 2). Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi.
Pod štítem je pálium a za štítem je zlatý patriciášní kříž.
Vše je pod zeleným arcibiskupským kloboukem s deseti střapci po stranách.