Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět - << Předcházející

Olomoučtí arcibiskupové od roku 1923

ThDr. Leopold Prečan, 11. arcibiskup olomoucký 1923-1947.
Znak má na dvou štítech. Pravý štít je čtvrcený. První a čtvrté pole je červené se šesti stříbrnými kužely (3, 3). Druhé a třetí pole je červené se stříbrným korunovaným dvouocasým lvem, se zlatou zbrojí a jazykem, který na prsou nese červený štítek s modrým trojvrší, ze kterého vyrůstá stříbrný patriciášní kříž. Levý štít je polcený. Pravé pole je zlaté, se zeleným trávníkem, na kterém stojí svatý Václav. Kníže má přepásanou zbroj, u pasu má meč, přes ramena má přehozený plášť, na hlavě knížecí čepici a za hlavou svatozář. Pravou rukou se opírá o stříbrný normanský (někdy i gotický) štít s černou orlicí (snad někdy plamenou), který je postavený na zemi. V levé ruce drží kopí se stříbrným praporem, který vlaje doprava a je na něm čená orlice. Levé pole je modré se třemi zlatými pšeničnými klasy.
Mezi štíty je zlatý patriciášní kříž. Na pravém štítu je mitra a za levým štítem je šikmo postavena berla, obrácená závitem vlevo. Nad vším je arcibiskupský klobouk s deseti střapci na každé straně.
ThDr. et PhDr. Josef Karel Matocha, 12. arcibiskup olomoucký 1948-1961.
Čtvrcený štít s černým srdečním štítkem. Na štítku s nízkým zeleným návrším stojí stříbrné průčelí chrámu s černou bránou a kruhovým oknem na ní. Z každé strany lodě je věž s černým románským oknem. Střechy věží, které jsou zakončené zelenými tlapatými křížky, a střecha lodě jsou zelené. Nad lodí mezi věžemi je zlaté slunce. V patě štítu je černé moře s vzedmutými vlnami, hřebeny vln jsou obráceny doprava. První a čtvrté pole hlavního štítu je červené se šesti stříbrnými kužely (3, 3). Druhé a třetí pole je také červené se stříbrným korunovaným dvouocasým lvem, se zlatou zbrojí a jazykem, který na prsou nese červený štítek s modrým trojvrší, ze kterého vyrůstá stříbrný patriciášní kříž.
Za štítem je zlatý patriciášní kříž. Vpravo je na štítu postavená mitra a šikmo za štítem je berla, obrácená závitem vlevo. Pod štítem je na stuze heslo: "JEDINÉMU BOHU ČEST A SLÁVA". Nad vším je arcibiskupský klobouk s deseti střapci na každé straně.
ThDr. František Vaňák, 13. arcibiskup olomoucký 1989-1991.
Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Srdeční štítek je čtvrcený červeno-modře se stříbrným heroldským křížem, na jehož břevně je černý nápis "QUIS UT DEUS". V první čtvrti štítku je stříbrný monogram Maria (M tvoří základ, jeho střední část je lomenou příčkou A, R je dole u pravé nohy uvnitř M, I jde ze středu M dolů a A je u levé nohy uvnitř M). První a čtvrté pole hlavního štítu je červené se šesti kužely (4, 2). Druhé pole je modřé se stříbrno-červeně šachovanou korunovanou orlicí a třetí pole je zlaté s černou korunovanou orlicí se stříbrnou, jetelovitě zakončenou pružinou s křížkem uprostřed na pružině.
Pod štítem je pálium a za štítem zlatý patriciášní kříž. Pod štítem je heslo "ERITIS MIHI TESTES BUDETE MI SVĚDKY". Vše je pod zeleným kloboukem s 10 střapci po stranách.
Jan Graubner, 14. arcibiskup olomoucký 1992.
Čtvrcený štít s prvním a čtvrtým červeným polem se šesti stříbrnýmih kužely (4, 2). Druhé a třetí pole je modré se třemi zlatými amforami, z nichž prostřední je vpředu a z části zakrývá amfory vpravo a vlevo. Nad amforami je stříbrná šesticípá hvězda.
U paty štítu je palium a za štítem je zlatý patriciášní kříž. Pod štítem je heslo "QUDCUMQUE VOBIS DIXERIT FACITE". Nad vším je zelený arcibiskupský klobouk s deseti střapci na každé straně.