Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět


Olomoucká kapitula

Symbolem Olomoucké kapituly je dvoutřetinová postava svatého Václava, oděná do gotického oděvu, nebo i zbroje, v pase přepásané. Na hlavě má knížecí čepici a za hlavou svatozář. V pravé ruce drží žezlo a levá ruka je položena na gotickém štítu s orlicí. Postava je umístěna do středu průřezu trojlodního gotického kostela se zvláštní základnou, díky které stavba bývá v literatuře popisována jako gotický trůn.
Podle středověké pečeti.

V 17. století symbol kapituly byl pozměněn. V symbolu zůstala tříčtvrtinová postava svatého Václava ve zbroji. Zbroj už je plátová. Světec má na hlavě knížecí korunu a za hlavou paprskovitou svatozář. Přes ramena má kníže přehozený plášť. V pravé ruce drží žezlo a levou ruku má spuštěnou podél těla, v lokti mírně ohnutou před tělo. Postava vyrůstá nad štítem s orlicí. Mělo by se jednat o svatováclavskou orlici, která by měla být černá na stříbrném štítu. Chybí ji ale plameny. Pravo od štítu s orlicí je štít s orlem, který má na prsou štítek (barvy ?) se zlatým písmenem F. Na štítu je postavena císařská koruna. Jde o císařský znak, takže štít by měl být zlatý a orel černý. Vlevo od štítu s orlicí je červený štít se stříbrným břevnem rakouských Habsburků. Na štítu je knížecí koruna. Oba boční štíty jsou postaveny výše než prostřední a jsou jím z malé části překryty.
Vše je položeno na průčelí trojlodního chrámu. Prostřední loď převyšuje boční lodě a její střecha je zdobena sedmi tlapatými křížky, jejichž dolní rameno je delší. Střecha bočních lodí je zdobena dvěmi tlapatými křížky, mezi kterými je vinařský nůž ze znaku Dietrichsteinů, s hrotem do strany. Na kraji střechy bočních lodí jsou ozdobné vázy.
Podle reliéfu na průčelí kostela ve Staré Bělé, barvy částečně podle kresby J. Loudy.