Bivojova heraldika

Církevní znaky

ZpětOlomoučtí pomocní biskupové

ThDr. Karel Wisnar, biskup kalipolský jmenovaný a vysvěcený 1904 a pomocný biskup olomoucký.

V červeném štítě ze středového čtverce vycházejí ramena zlatého latinského kříže s rozšířenými konci. Kříž je lemován linkou. Na koncích ramen je ornament, přibližně ze dvou přivrácených ležatých S a na jejich spojení je drobná součást, přibližně tvaru květu tulipánu. Ve středu kříže je Nejsvětější srdce Páně (srdce opásané trnovou korunou), v plamenech kolem celého srdce (nebo plamenné svatozáři), a nad vším je latinský křížek. Vše je zlaté. (Nemohu se zbavit dojmu, že biskup Wisnar má ve znaku nějaký konkrétní existující kříž.)
Za štítem je latinský procesní kříž a šikmo postavená berla, otočená vlevo. Na pravou stranu štítu je postavená mitra.
Heslo: "CORDE ET ANIMO".
Nad vším je zelený biskupský klobouk se šesti střapci na každé straně.
ThDr. Josef Schinzel, biskup elusanský jmenovaný 1922 a vysvěcený 1923 a pomocný biskup olomoucký.

Kosmo modro-zlatě dělený štít. V modrém poli kosmá je stříbrná kotva. Ve zlatém poli je černý pluh (slupice s rádlem a klečemi).
Za štítem je latinský procesní kříž a šikmo postavená berla, otočená vlevo. Na pravou stranu štítu je postavená mitra.
Nad vším je zelený biskupský klobouk se šesti střapci na každé straně.
Jan Stavěl, biskup zaraitanský jmenovaný a vysvěcený 1927 a pomocný biskup olomoucký.

Oficiálně u biskupa Stavěla není užití znaku doloženo, ale biskupský znak byl umístěn na jeho náhrobek na hřbitově v Kostelci na Hané. (Za upozornění a fotografie děkuji Martinu Hausnerovi.)
Ve štítu je latinský kříž s rozšířenými konci, který je lemován linkou. Ramena kříže jsou ukončené drobným ornamentem. Ve středu kříže je svisle postavená obdélníková deska, která je lemována linkou a ve které je ne zcela jasná figura, která připomíná lidskou hlavu. Mohlo by jít o hlavu Ježíše Krista s trnovou korunou, nebo i o jinou figuru.
Za štítem je latinský procesní kříž a šikmo postavená berla, otočená vpravo. Na pravou stranu štítu je postavená mitra.
Heslo: "SUPER OMNIA CHARITAS".
Nad vším je zelený biskupský klobouk se šesti střapci na každé straně.
Znak částečně připomíná znak biskupa Wisnara, po jehož smrti byl Jan Stavěl vysvěcen na pomocného biskupa. Tomu by mohlo odpovídat i šrafování reliéfu znaku, kde štít je šrafován svisle = červená a kříž tečkovaně = zlatá.
ThDr. Stanislav Zela, biskup harpašský jmenovaný 1940 a vysvěcený 1941 a pomocný biskup olomoucký.

Na první známé verzi znaku biskupa Zely je ve štítu Kristus ukřižovaný na latinském jetelovitém kříži. Nad Kristem je na tabulce nápis INRI. Barvy štítu a fugur nejsou známé. Na druhé verzi znaku je postava ukřižovaného Krista v přirozených barvách, proto jsem použil přirozené barvy i zde. Snad jsem se nedopustil chyby. Stejně jako jako u nápisu INRI, který podle zvyklostí bývá nejčastěji černý na bílém (v heraldice stříbrném) podkladu.
Za štítem je latinský procesní kříž a šikmo postavená berla, otočená vlevo. Na pravou stranu štítu je postavená mitra.
Heslo: "IN TE DOMINE SPERAVI".
Nad vším je zelený biskupský klobouk se šesti střapci na každé straně.

Druhá verze znaku má stříbrno-zeleně dělený štít se zlatým heroldským křížem. Na heroldském kříži je v přirozených barvách Kristus ukřižovaný na liliovitém kříži. Bohužel nevím jaká je přirozená barva liliovitého kříže. Může být vyrobený ze dřeva, barva hnědá, která by případně mohla být zastoupená červenou barvou, ze stříbra nebo zlata. Kříž jsem udělal stříbrný, ale mohlo by jít o chybu (z hlediska heraldických pravidel určitě).
Za štítem je latinský procesní kříž a šikmo postavená berla, otočená vlevo. Na pravou stranu štítu je postavená mitra.
Heslo: "IN TE DOMINE SPERAVI".
Nad vším je zelený biskupský klobouk se šesti střapci na každé straně.
Josef Martin Nathan, biskup arykandenský jmenovaný a vysvěcený 1943 a pomocný biskup olomoucký.

Štít s hlavou štítu s kosmou kotvou, položenou na celý štít, se třemi hroty a k ní přivázaným lanem, jednou obtočeným okolo kotvy. Ve středu hlavy štítu je šesticípá hvězda. Barvy znaku se nedochovaly, jen se předpokádá, že celý znak vychází ze znaku papeže Pia X. (Pius X. měl modré pole se stříbrnými vlnami moře v patě štítu a hlava štítu byla stříbrná. Kotva byla jen v poli štítu nad vlnami. Znám vyobrazení se stříbrnou nebo černou kotvou, zlatým provazem nebo provaz chybí a hvězdou zlatou nebo stříbrnou. V hlavě štítu měl Pius X. zlatého lva svatého Marka.)
Za štítem je latinský procesní kříž a šikmo postavená berla, otočená vlevo. Na pravou stranu štítu je postavená mitra.
Heslo: "CARITAS CHRISTI URGET NOS".
Nad vším je zelený biskupský klobouk se šesti střapci na každé straně.
ThDr. František Tomášek, biskup butský jmenovaný a vysvěcený 1949 a pomocný biskup olomoucký.
V letech 1965 až 1978 apoštolský administrátor pražské arcidiecéze. Pražský arcibiskup nastolený 1978. Roku 1991 rezignoval. V roce 1976 jmenovám kardinálem.

Jako pomocný biskup olomoucký znak nepoužíval.
Jan Graubner, biskup tagorský jmenovaný a vysvěcený 1990 a pomocný biskup olomoucký.
Od roku 1992 arcibiskup olomoucký.

Modrý štít se třemi zlatými amforami, z nichž prostřední je vpředu a z části zakrývá amfory vpravo a vlevo. Nad amforami je stříbrná šesticípá hvězda.
Za štítem je zlatý procesní kříž.
Heslo: "QUDCUMQUE VOBIS DIXERIT FACITE".
Nad vším je zelený biskupský klobouk s šesti střapci na každé straně.
Josef Hrdlička, biskup thunudrumský jmenovaný a vysvěcený 1990 a pomocný biskup olomoucký.

Na červeném štítu, se zlatou hlavou štítu s plamenným okrajem (sedm plamenů), je Duch Svatý, v podobě stříbrné holubice se svatozáří, letící dolů ke zlaté zeměkouli.
Za štítem je zlatý procesní kříž.
Heslo: "VOS DIXI AMICOS" mezi literami C a M (Cyril a Metoděj).
Nad vším je zelený biskupský klobouk s šesti střapci na každé straně.