Bivojova heraldika

Erbovník církevních řádůBratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě (Řád německých rytířů)

Chudí rytíři Kristovi a Šalamounova chrámu (Templáři)

Tovarišstvo Ježíšovo (Jezuité)