Bivojova heraldika

Církevní znaky

<< Předcházející
Zpět

Tovarišstvo Ježíšovo
Jezuité

V symbolu řádu jsou písmena IHS. Z příčky písmene H vyrůstá nahoru latinský kříž. Pod písmeny jsou tři hřeby, hlavičkami nahoře a hroty u sebe. To vše bývá položeno do prázdného středu slunečního kotouče. Celý symbol je zlatý.