Bivojova heraldika

Církevní znaky

Zpět


Vratislavské biskupství

Původním znakem biskupství je červený štít se šesti stříbrnými liliemi, v rozmístění 3, 2 a 1.

Jako první čtvrcený štít biskupství použil Jakub ze Salzy, který byl vratislavským biskupem v letech 1520 až 1538.
V prvním a čtvrtém poli je původní znak biskupství s liliemi. Ve druhém a třetím zlatém poli je černá orlice s červenou zbrojí a jazykem, která má na prsou jetelovitě zakončenou pružinu, s tlapatým křížkem nahoře uprostřed.
Na štítu je mitra a za štítem je kosmo stříbrný meč se zlatým jílcem, hrotem dolů, a šikmo zlatá berla, zavitem vlevo.