Bivojova heraldika

Jeřábkové z Mořkova

Otištěno v Signum historie 2004
ZpětJosef Pilnáček ve svých knihách Rody starého Slezska a Neznámé rody a znaky staré Moravy uvádí znak Jeřábků z Mořkova podle pamětní desky kostela v Mořkově. Popisuje znak takto: Na trávníku stojí věž se špičatou střechou pokrytou taškami a bránou. Před věží stojí rozkročený muž, který v pravé ruce má šikmo zdviženou kosu a levou ruku má opřenou v bok. V klenotu jsou 3 květiny se 6 (někdy až 8) okvětními lístky. Květiny jsou na stoncích s drobnými listy.

V kostele sv. Václava v Ostravě jsou hned tři heraldické památky na Jeřábky z Mořkova. Jedná se o náhrobní kámen a dvě malby na zdi. Všechny uvádějí znak shodně: Na trávníku je věž, nahoře zakončená ochozem s cimbuřím se 4 stínkami. Na věži je jedno velké obloukovité okno, ve kterém je muž. Muž je vidět od kolen a v obou rukou drží kosmo kosu, kosištěm vystrčenou z okna. V klenotu jsou 3 naturalisticky namalované květy lilií, každá na stonku se 3 lístky.
Poškozené nástěnné malby ukazují i barvy znaku. Pole je modré se zeleným trávníkem. Věž je zlatá. Okno je pravděpodobně modré nebo černé. Muž je stříbrně oděný a kosa je také stříbrná. Květy lilií v klenotu jsou stříbrné na zelených stoncích. Přikrývadla jsou modro-stříbrná.