Bivojova heraldika

Genealogie opavských Přemyslovců

Vytvořeno ve spolupráci s panem Franzem Chocholatým Grögerem


PŘEMYSL OTAKAR II.
* 1233, padl 26. 8. 1278 na Moravském poli u Suchých Krut
markrabí moravský 1249, vévoda rakouský 1251-1276, král český - korunován 25. 12. 1261, vévoda štýrský 1256-1276, vévoda korutanský a kraňský 1269-1276


ANEŽKA z KUENRINGU
zvaná Palceřík


MIKULÁŠ I.
*asi 1253/55, +před 25.7.1318
vévoda opavský
8.2.1285

Adelheid (Justina)
dcera Konráda III. z Hohenzollernu, purkrabího Norimberku +1313
JEŠEK
+1296 kněz na Vyšehradě
ANEŽKA

Bavor III. ze Strakonic
1263-1277
dcera

Markvart z Trnavy
dcera
asi 1276

Vok z Kravař
+asi 1329
ELIŠKA

Vikard z Polné
1303 1)
purkrabí Brna
dcera
po V. 1277
pán z Weitry


Anna
dcera knížete Přemysla Ratibořského
*1292/98, +před srpnem 1340
asi 1318 (1)


MIKULÁŠ II.
*asi 1288, +8.12.1365
vévoda opavský 1318 a ratibořský 1336
(2) 1342/45

Hedvika
dcera knížete Konráda I. Olešnického
*nejdříve 1322, +1351/59
(3) před 5.8.1359Juta
dcera knížete Bolka I. Falkenbergského (Niemodlinského)
*před 1346, + říjen v nebo po 1379
VÁCLAV
*asi 1290, + po 5.3.1367
kanovník v Praze a Olomouci
JAN
+asi 1325

EUFÉMIE
*asi 1319
+1359/62
1333/39 (1)

Ziemovit III. Starší kníže Mazovský
*před 1326
+ 16. 6. 1381


ANNA
*okolo 1320, +17.3.1361
asi 19.2.1335 (2)

Burchard hrabě z Hardeku a Retzu
purkrabí Magdeburgu
+12.11.1361


ALŽBĚTA (Elka)
*kolem 1321, +po 4.12.1386
řeholnice v Ratiboři


ANEŽKA
*po 1321, +po 25.1.1404
řeholnice v RatibořiMARKÉTA
*před 1330, +1365
podzim 1349- únor 1350 (2)

Jan Jindřich
markrabí moravský
*12.2.1322, +12.11.1375


ANNA
*kolem 1330, uváděna 22.8.1340-3.3.1362
řeholnice v Opavě
JAN (Hanuš) I.
*kolem 1332, +16.2.1380-30.7.1382
vévoda opavský a ratibořský
po 20. 1. 1361
Anna
dcera Jindřicha III. Železného
knížete Hlohovského a Zaháňského
*před 1350, +14.7.1405-7.12.1405

MIKULÁŠ III.
*1343/50, +9.7.1394
vévoda opavský
VÁCLAV I.
Opavský
*kolem 1362, +10.5.1380-22.3.1382

Anna
dcera Lubarta-Dimitrie
knížete Volyňsko-Vlodiměřského a Luckého
*kolem 1365,+1404/07
1386 (1)PŘEMEK Opavský
*prosinec 1365-leden 1366, +28. 9. 1433
vévoda opavský
(2) 1404/10
Kateřina
dcera knížete Bolka III. Münsterbergského
*kolem1390, +23. 4. 1422
(3) počátek 1423


Helena
dcera Stjepana Tvrdka, krále bosenského
* nejpozději 1391,+29.9.1433-7.3.1435
JAN II. Ferreus
*okolo 1362, +12.8.1424
vévoda opavský, ratibořský 1404 a krnovský
před 16.1.1407
Helena
dcera Dimitri Korybuta
knížete novgorodsko-sjevjerrskoho a brjanského
+po 2.3.1449


MIKULÁŠ
na Bruntále
*okolo 1370, +před 30.11.1407


MARKÉTA
*kolem 1370, +před 7.11.1407
před 1.1.1406(1)

Bolek I.
kníže Těšínský
*1363/64, +6.10.1431


ALŽBĚTA
*okolo 1380


KRISTÝNA
*okolo 1380


HEDVIKA
*okolo 1380
VÁCLAV II.
*1395/96, +7.3.1445-20.9.1447
vévoda opavský a hlubčický
před/v 1422


Alžběta z Kravař
+7.6.1443-2.7.1454
MIKULÁŠ IV.
*po 1396, +po 5.10.1437

Jan z Kravař
*před 1400, +2.2.1434-4.3.1434
(2)před 12.9.1424(1)
ANEŽKA (Agnes)
*před 1406, +po 1.9.1437
(2)před 25.1.1436

Jiří ze Šternberka
na Lukově
*1401/03,+před 15.5.1440VILÉM 2)
*okolo 1410, +23.10.1452
vévoda opavský a münsterbergský 1443
po 1442
Saloména
dcera Půty III. z Častolovic
+26.2.1489ARNOŠT
*kolem 1415, +po 8.7.1464
vévoda opavský a münsterbergský (do 1456)
před 1452

Jitka (Guta)
dcera Jana Tovačovského z Cimburka
*kolem 1430

Pavel Wolfurt z Vöröskö

(1)JITKA (Guta)
*před 1422, +13.12.1446-16.10.1452
(2)před 30.1.1441(2)

Jiří hrabě ze Svatého Jiří a Pezinku
+po 1450


KATEŘINA
*po 1420, +1475
1437/46

Jan z Cimburka na Jičíně
+12.6.1472-27.6.1473


MARIE
*1410/22, +před 16.10.1452


HEDVIKA
*před 1422, +po 24.9.1465
abatyše ve Střelíně

PŘEMEK (st.)
*okolo 1425, + 16.6.1478
kanovník a administrátor vratislavské diecézeMarkétta Klemová z Elguth (?Lhoty)
+před nebo v 1450
před 1442(1)


MIKULÁŠ V.
*před 1407, +22.12.1452
vévoda opavský a ratibořský
(2)před 10.3.1451(3)


Barbora Rockenbergová
+po 12.6.1462

Kasimir I. kníže Osvětimský
*1396, +7.4.1434
(2)před 30.7.1433(1)MARKÉTA
*nejdříve 1410, +5.7.1459
(2) 1435/37

Ziemowit V. Mazovský kníže gostýnský
*1389, +17.2.1442


VÁCLAV
*po 1411, +29.10.1456
vévoda ratibořský
před 12.1.1445Markéta
dcera Vincence ze Szamotul
+5.11.1464

HANUŠ
*okolo 1425, +před 2.6.1454


JAN III. PIUS
*před 1423, +12.8.1482-25.11.1487
vévoda opavský a hlubčický
Kateřina
+12.3.?


ANNA
*po 1430, +29.4.1478
asi 1461 (2)

Jan Zajíc z Hasenburku
+15.5.1495FRIEDRICH
+před 12.8.1473
KATEŘINA
*kolem 1443, +14. 4.1505
20.4.1461

Jan II. kníže Zaháňský a Hlohovský
*16.6.1435, +22.9.1504
ANNA
*okolo 1445, +15.8.1515
abatyše v Trzebnicy
VÁCLAV IV.
*1448/52, +2.2.1474 (otráven)
pán ze Stínavy
PŘEMEK (ml.)
*před 1450, +17.2.1493
vídeňský děkan


JAN III.
*1438/42, +1483
vévoda na Krnově

BARBORA
*nejpozději 1448, +6.11.1510-15.4.1511
vévodkyně krnovská
25.7.1472-9.10.1483(2)

Jan (Hanuš) IV. kníže Osvětimský
*1429/30, +28.10.1495-21.2.1497VÁCLAV
*nejpozději 1450, +23.1.-23.6.1478 ve vězení v Kladsku
na Rybniku a PszczyněMARKÉTA (Machna)
*před 1451, +4.1.-28.7.1508
22.8.1482-4.3.1484

Kazimír kníže Osvětimský a Zatorský
*kolem 1450, +8.1.-7.7.1490

MIKULÁŠ
*1451/52, +po 1452

JAN IV.
*1440/45, +14.4.1493
vévoda ratibořský
3.7.1476-13.1.1478
Magdalena
dcera Mikuláše I. knížete Opolského
*nejpozději 1463/65, +květen 1501

KATEŘINA
*nejpozději 1445, +po 13.1.1478
před 1461 (2)

Wlodko z Danaborza
popraven 1467

HELENA
*okolo 1445, +13.1.1478-1495
před 1464 (1)

Jan Ostroróg
poznaňský palatýn
*okolo 1436, +1501

ANNA
*po 1445, uváděna ještě 13.1.1478
abatyše v TřebniciMIKULÁŠ VI.
*okolo 1478, +3.11.1506
vévoda opavský a ratibořský
31.10.1504-10.6.1506(1)

Anna
dcera Zbigněva z Tęczyna
*po 1487, uváděná 19. 5. 1525


JAN V.
*okolo 1483, +po 3.11.1506
vévoda opavský a ratibořský


VALENTÝN Hrbatý
*1484/88, +13.11.1521
vévoda opavský a ratibořský
MAGDALÉNA
(3)
(3) 1359 (1)
*12. 2. 1322


+ 1363


1263-1277asi 1321


1342/45
25.7.1472-9.10.1483

vévoda opavský 1318

Manželský svazek s datem uzavření sňatku a v závorkách pořadí sňatku na straně jednoho nebo obou manželů, pokud uzavřeli více než jeden sňatek.


Rozrod, legitimní potomci.


Nemanželský vztah, z něhož se narodili potomci.


Rozrod, nelegitimní potomci.


Datum narození.


Datum úmrtí.


Roky, ve kterých je osoba uváděná v dokumentech, bez známých dat narození a úmrtí.


Nejpravděpodobnější nebo přibližný údaj.


Rozmezí let nebo dat kdy k události došlo.Titul, s rokem nástupu vlády nebo úřadu.


Prameny:

Chocholatý Gröger Franz: Opavští Přemyslovci 1260-1521, genealogie rodu, rukopis.

Miroslav Marek: Genealogy index, http://genealogy.euweb.cz/

Chocholatý František: Vývoj zemského znaku země Opavské, Heraldica Viva, Sborník příspěvků z konference českých, moravských a slezských heraldiků 7. - 8. 6. 1991, vydáno 1992.

Chocholatý František: K otázce manželství vévody Přemka Opavského, Zpravodaj číslo 20, Klub genealogů a heraldiků Ostrava při Domu kultury pracujících VŽSKG, Ostrava 1984.

Chocholatý František: Náhrobník kanovníka Přemysla, vévody opavského, v Mödlingu, Zpravodaj číslo 32, Klub genealogů a heraldiků Ostrava Domu kultury ROH VŽSKG, Ostrava.
1) U Vikarda z Polné je rok 1303 uváděný jako datum narození, ale vzhledem k věku jeho manželky, by mohlo jít spíše o datum úmrtí. Nebo se toto datum vztahuje k některému jeho příbuznému.

2) Pravděpodobný vzhled znaku Viléma, vévody opavského a münsterbergského.

3) Magdaléna bývá uvedena v genealogických tabulích, ale bližší údaje nejsou známé.