Bivojova heraldika

Erby majirelů Frýdeckého hradu a zámku

Zpět


? - 1333 - 1358 Kazimír I., kníže těšínský
Stavba hradu je kladena před polovinu 14. století.
1358 - 1410 Přemek I., kníže těšínský 1410 - 1431 Bolek I., kníže těšínský 1431 - 1434 Václav I., Vladislav, Přemek II. a Boleslav II., knížata těšínská 1434 - ? (1438?) Arnošt Tvorkova, zástava ? - 1442 Václav I., Vladislav, Přemek II. a Boleslav II., knížata těšínská 1442 - 1447 - ? Mikuláš Maršálek z Dubovce, zástava ? - 1458 - 1463 - ? Václav I., Vladislav (+1460), Přemek II. a Boleslav II. (+1452), knížata těšínská ? - 1466 - ? Jan Bělík z Kornic, zástava 1471? - před 1480 Jan Buřej z Klvova, zástava před 1480 - 1480 Kazimír II., kníže těšínský 1480 - ? Hanuš Labuť z Křín, zástava ? - ? Vladek, syn Hanuše Labutě, zástava ? - před 1488 Kazimír II., kníže těšínský před 1488 - před 1492 Jan Trnka z Ratibořan, zástava 1492 - 1528 Kazimír II., kníže těšínský 1528 - 1545 Václav III., kníže těšínský 1545 - 1548 Jan z Pernštejna, zástava
Zahájena renesanční přestavba hradu.
1548 - ? Jaroslav, Vratislav a Vojtěch, synové Jana z Pernštejna, zástava ? - 1554 Václav III., kníže těšínský 1554 - 1555 Jan Čelo z Čechovic, zástava 1555 - 1568 Burian Bárský z Baště, zástava 1568 - ? Jan Pückler z Grodic, zástava ? - ? vdova po Janu Pücklerovi z Grodic, zástava ? - 1573 Václav III., kníže těšínský 1573 - 1581 Matyáš a Jiří z Lohova 1581 - 1584 Stanislav Pavlovský, olomoucký biskup 1584 - 1604 Bartoloměj Bruntálský z Vrbna
Završena přestavba hradu na renesanční zámek.
1604 - 1606 Anna Vyškotová z Vodnik, vdova po Bartoloměji Bruntálském 1606 - ? Jan a Václav z Vrbna, synovci Bartoloměje Bruntálského ? - 1620 Jan z Vrbna, po dohodě s bratrem Václavem 1620 - 1636 Alžběta Sedlnická z Choltic, vdova po Janu z Vrbna 1636 věřitelé zadluženého panství 1636 - 1651 Jiří z Oppersdorfu
Přestavba zámku.
1651 - 1691 František Eusebius z Oppersdorfu
Oprava zámku po požáru v roce 1688.
1691 - 1699 Anna Zuzana Beesová, vdova po Františku Eusebiovi z Oppersdorfu 1699 - 1708 Ludovíka Marie z Oppersdorfu, dcera Františka Eusebia z Oppersdorfu 1708 - 1731 František Vilém Pražma z Bílkova, syn Ludovíky Marie z Oppersdorfu 1731 - 1797 Jan Nepomuk Pražma, syn Františka Viléma Pražmy
Za Pražmů probíhaly stavební úpravy zámku.
1797 - 1798 Marie Kristýna Habsbursko - Lotrinská 1798 - 1822 Albert Sasko - Těšínský, manžel Marie Kristýny Habsbursko - Lotrinské 1822 - 1847 Karel Habsbursko - Lotrinský 1847 - 1895 Albrecht Habsbursko - Lotrinský 1895 - 1918 Bedřich Habsbursko - Lotrinský
Stavební úpravy zámku na přelomu 19. a 20. století.
1918 - 1923 československý stát 1923 - 70. léta 20. století ředitelství Statních lesů a statků 70. léta 20. století - do současnosti muzeum, které v zámku bylo zřízeno už v roce 1960