Bivojova heraldika

Erby majitelů hradu Hukvaldy
od roku 1438 do roku 1695

<< Předcházející - Následující >>
Zpět
1438 - 1453 Jan Čapek ze Sán 1453 - 1465 Jan Talafús z Ostrova 1465 - 1475 Tas Černohorský z Boskovic, olomoucký biskup 1475 - 1476 Jindřich z Boskovic 1476 - 1480 Tas Černohorský z Boskovic, olomoucký biskup 1480 - 1511 Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic 1511 - 1540 Stanislav Thurzo z Béthlenfalvy, olomoucký biskup 1540 - 1541 Bernard Zoubek ze Zdětína, olomoucký biskup 1541 - 1553 Jan XIII. Dubravius, olomoucký biskup 1553 - 1565 Marek Khuen, olomoucký biskup 1565 - 1572 Vilém Prusínovský z Víckova, olomoucký biskup 1572 - 1574 Jan XIV. Grodecký z Brodů, olomoucký biskup ? - 1574 - 1581 bratři Grodečtí z Brodů 1581 - 1593 Stanislav II. Pavlovský z Pavlovic, olomoucký biskup 1593 - 1598 Valentýn Pavlovský z Pavlovic 1599 - 1617 František z Dietrichsteinu, kardinál olomoucký biskup 1617 - 1623 město Příbor 1623 - 1636 František z Dietrichsteinu, kardinál olomoucký biskup 1636 - 1637 Jan Arnošt Platejs z Platenštejna, olomoucký biskup 1637 - 1662 vévoda Leopold Vilém Habsburský, olomoucký biskup 1663 - 1664 vévoda Karel Josef Habsburský, olomoucký biskup 1664 - 1695 Karel Liechtenstein-Castelcorno, biskup olomoucký