Bivojova heraldika

Erby majirelů tvrze a zámku v Polance nad Odrou (Horní Polanka)

ZpětDny Polaneckého zámku jsou pravděpodobně sečteny. Jeho demolice je plánována na jaro roku 2009, protože pozemky, na kterých stojí, mají větší cenu než objekt zámku ze 17. století. Demolici budovy nic nebrání, protože už v 60. letech 20. století byla vyjmuta ze seznamu historických památek a místní jednotné zemědělské družstvo ji přestavělo. Dnes, když jedete kolem, ani nepoznáte, že se jedná o původní panské sídlo, staré okolo 350 let, přestože dispozice objektu je původní, s vyjímkou zbourané kaple na východní straně. Skupina mladých lidí z Polanky se pokouší jeden z mála objektů ze 17. století na území Ostravy zachránit. Pokud ale nenajdou rychle investora, který by dokázal objekt, který je 5 km od dálnice Ostrava - Brno, využít pro komerční podníkání, příjdeme o další zámek na území dnešní Ostravy (z původních 11 zámků jich stojí v Ostravě již jen 6 a to včetně zámku v Polance). Více najdete na www.zamek-polanka.unas.cz. 1586 se poprvé uvádí tvrz v Horní Polance 1558 - ? Janu starší Sedlnický z Choltic ? - 1595 Zikmund Sedlnický z Choltic, syn Jana staršího Sedlnického 1595 - 1600? Kryštof Bzenec z Markvartovic 1600? - 1614 Konstancie Porubská z Poruby, manželka Kryštofa Bzence 1614 - ? Zikmund Porubský z Velké Poruby, bratr Konstancie Porubské 1614? - 1639 Anna Porubská z Velké Poruby, sestra Konstancie Porubské a i dědička bratra Zikmunda 1639 - 1674 Jan Kryštof Vanecký z Jemničky, syn Anny Porubské a stavitel zámku 1674 - 1692 Helena Salomena Mülerová z Reichenberka, vdova po Janu Kryštofu Vaneckém. 1692 - ? Johanka Mülerová z Reicheberka, sestra Aleny Salomeny ? - ? Rosina Helena Pankuchová z Winecku, dcera Johanky Müllerové ? - 1719? Václav Alexander Želecký z Počenic, manžel Rosiny Heleny Pankuchové 1719? - ? Marie Klára Helena Želecká z Počenic, provdaná Mönnichová, dcera Václava Alexandra Želeckého v nebo po 1719 - ? Gotfryd Alexander Mönnich, manžel Marie Kláry Heleny Želecké ? - 1772 - ? Gotfryd Emanuel svobodný pán z Mönnichu, syn Gotfryda Alexandra z Mönnichu ? - 1787 Josef Václav svobodný pán z Mönnichu, syn Gotfryda Alexandra z Mönnichu 1787 - 1829 Anna Marie Tekla z Mönnichu, nemanželská dcera Josefa Václava z Mönichu 1829 - 1832 Marie Larisch - Mönnichová, provdaná Blücherová, dcera Anny Marie Tekly z Mönnichu 1832 - 1875 Gebhard Bernhard Karl kníže Blücher z Wahlstattu, manžel Marie Larisch - Mönnichové 1875 - 1912 Gebhard Leberecht kníže Blücher z Wahlstattu, syn Gebharda Bernharda Karla Blüchera 1912 - 1926 Lothar Blücher, syn Gebharda Leberechta Blüchera 1926 - 1948 Antonín Doležel, zámek zestátněn 1948 - 1958 - ? Československé státní statky ? - 1960 - ? Odbor zemědělství rady okresního národního výboru v Novém Jičíně 1960 - 1989 v užívání Jednotného zemědělského družstva v Polance 1989 - 2000 v pronájmu Družstva vlastníku 1995 - dodnes rodina Doleželová, zámek vrácen v restituci