Bivojova heraldika

Občanské znaky

V erbovníku je 172 znaků občanů České republiky a 2 znaky občanů Slovenska.

Vlastní symbol nebo znamení si může dát vyhotovit a používat každý, kdo o něj projeví zájem. Současně ale toto znamení nemá žádnou plnohodnotnou ověřovací ani přivlastňovací sílu, jde jen o symboliku v původním smyslu slova. Pokud znamení je položeno na štít a je ztvárněno tak, že vyhovuje heraldickým pravidlům, jedná se o občanský znak, který by se měl vždy chápat a akceptovat jen jako grafický, právně nezávazný symbol jednotlivého občana.
V republikovém státním zřízení jsou i historické rodové erby bývalé šlechty z hlediska současného právního pohledu občanské znaky.
Je správné a i věci slušnosti, odlišit moderní občanský znak, volně zvolený jednotlivcem, od erbů pocházejících z dob monarchie. Proto byly pro tvorbu občanských znaků stanoveny pravidla.

Nově sestavený občanský znak je tvořen:
A může být doplněn:
Znaky byly zařazené do erbovníku se souhlasem nositelů.