Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>
z Dobrušky
z Opočna
Městecký z Opočna

Původní znak je nejpravděpodobně třikrát červeno-stříbrně kosmo dělený. Ale na pečetích jsou znaky děleny také šikmo, ojediněle dělené čtyřikrát a barvy by mohly být i obrácené.
V klenotu je na jedné pečeti vyobrazena deska přibližně ve tvaru půlměsíce s předním cípem vyšším, která pravděpodobně zjednodušeně nahrazovala v klenotu křídlo. Deska je dvakrát štípená. Štípení není provedeno zrovna svisle, ale přizpůsobuje se tvaru desky. Barvy jsem zvolil červeno-stříbrné, i když by mohly být obrácené.
Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.

V roce 1396 se objevila první pečeť pánů z Dobrušky a z Opočna se čtvrceným štítem.
V prvním a čtvrtém poli je kosmo položený žebřík s háky nahoře a se třemi příčkami. Druhé a třetí pole je kosmo třikrát stříbrno-červeně dělené. Pole mohou být zaměněná, v prvním a čtvrtém kosmé dělení a ve druhém a třetím žebřík. Pole s kosmými pruhy může být děleno dvakrát (břevno) až šestkrát. Dělení samozřejmě může být provedeno červeno-stříbrně. Žebřík nemusí mít háky.
Jedna z pečetí má v klenotu křídlo, které je děleno stejně jako druhé a třetí pole štítu.
Přikrývadla byly nejpravděpodobněji červeno-stříbrná.

Na pečeti Jana Městeckého z Opočna z roku 1427 je čtvrcený erb zjednodušen na jedno pole na celém štítu. Nelze říci, zda došlo k chybě při rytí typáře nebo jde o záměrnou změnu znaku.
Ve štítu je kosmé břevno, doprovázené z každé strany kosmo položeným žebříkem se třemi příčkami.