Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


Erlhaupt z Polné

Na pečeti Mikuláše Erlhaupta z roku 1455 je v kruhu bez štítu znamení spojených šesti ramen, u kterých jsou volné konce rozšířené. Ve spojení ramen je kruh. Tři spodní ramena se dotýkají úzkého půlměsíce. Nejvíce znamení připomíná kolo se šesti loukotěmi, s nevýrazným nábojem a jen se spodní polovinou věnce kola.

Pilnáčkovy Rody starého Slezska uvádějí znak Erlhauptů jako tlapatý kříž nad půlměsícem