Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


Gilleis

V modrém štítu je zlaté krojidlo, ostřím obrácené šikmo nahoru.
(Stejný nástroj používají ještě dnes řemeslníci na krájení kůží. Nebo může jít o vrhací zbraň, zvanou wurfparte, používanou proti koňům, která se napřed roztočila na provaze. Někdy je tato figura označená za dřevěnou kotvu. Další názvy z němčiny, které nedokáži přeložit, jsou pro tuto figuru Senkeisen a Gileisen.)
V klenotu jsou modrá otevřená křídla. Na pravém křídle je kosmé a levém šikmé břevno, složené ze dvou řad zlatých čtverců, šachovitě rozmístěných. (V literatuře je uvedeno, že břevna jsou ve dvou řadách zlato-modře šachovaná.)
Přikrývadla jsou modro-zlatá.
(Edice Siebmacher, Morava)