Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


Klein

V modrém štítu jsou čtyři zlatě oděné ruce, dvě jsou položeny kosmo, dvě šikmo a ruce se uprostřed štítu vzájemně drží. Pravá horní ruka je obrácená hřbetem ze štítu, zbývající jsou otočeny dlaní. Každá ruka vyrůstá z mraku, který je vždy nahoře šedý a dole purpurový.
Na štítu je baronská koruna se sedmi viditelnými výběžky, zakončenými perlou.
Na koruně jsou dvě přilby. Pravá nese zavřená křídla se šikmým pruhem. Přední křídlo je zlaté s modrým pruhem, zadní je modré se zlatým pruhem. Přikrývadla jsou modro-zlaté.
V levém klenotu je rostoucí zlatý lev, který v právé přední tlapě drží stříbrná hornická kladívka na zlatých násadách. Špičák je držený v kosmé poloze, špicí vpravo, a mlátek šikmé.