Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


z Loděnice

Figura ve štítu je v literatuře označována za vidlici harpuny k lovu ryb, která hroty směřuje dolů.
Nemůžu si pomoci, ale v kresbě uvedené v Pilnáčkových Staromoravských rodech, pokud ta odpovídá původní figuře na pečeti Smílka z Loděnice (1450) a kterou jsem překreslil, lze podle mě vidět i meč.
V klenotu je figura ze štítu, ale hroty nebo hrotem nahoru.