Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>
Moravický z Roudnice

První erb přisouzený Moravickým má v červeném štítu stříbrnou sekeru se zlatým topůrkem, ostřím obrácenou vlevo.
V klenotu je sekera ze štítu.
Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.

V druhém erbu je štít stříbrný se třemi červenými srdci (2, 1).
V klenotu jsou stříbrné jelení parohy, každý s pěti výběžky.
Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.

Výsledný znak Moravických má čtvrcený štít. První a čtvrté pole je stříbrné se třemi červenými srdci (2, 1). Druhé a třetí červené pole nese stříbrnou sekeru, ostřím obrácenou vlevo, se zlatým topůrkem.
V klenotu jsou stříbrné jelení parohy, každý s pěti výběžky, mezi kterými je sekera z druhého a třetího pole štítu.
Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.