Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>
z Oppersdorfu

V červeném štítu je stříbrná korunovaná gryfí hlava se zlatou zbrojí a jazykem.
V klenotu je hlava ze štítu.
Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.

Štít je červeno-zlatě čtvrcený. V prvém a čtvrtém poli je stříbrná korunovaná gryfí hlava se zlatou zbrojí a jazykem, obrácená ke středu štítu. Ve druhém a třetím poli je pravá paže ve zbroji přirozené barvy (normálně stříbrná stínovaná modrou, nebo v několika odstínech modré) i s plechovou rukavicí, držící stříbrný meč, napřažený směrem ke středu štítu.
Pravým klenotem je gryfí hlava z prvního a čtvrtého pole štítu. Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.
Na levé přilbě je stříbrný turban namotaný na červeném fézu. Na jeho pravé straně je postavené na rameni (ne rostoucí) obrněné rámě přirozené barvy s rukavicí, které drží stříbrné ratiště, na kterém je červený obdélníkový prapor, kratší stranou u ratiště, se zlatým půlměsícem rohy vzhůru. Přikrývadla jsou červeno-zlatá.

Štít polcený a dvakrát dělený se srdečním štítkem. Srdeční štítek je zlatý s černou korunovanou orlicí se zlatou zbrojí. Prvé a čtveté pole je červené se stříbrnou korunovanou gryfí hlavou se zlatou zbrojí (původní znak). V druhém a třetím zlatém poli je obrněná paže přirozené barvy (zbroj většinou stříbrná, někdy také černá), rukou ke středu štítu, držící stříbrný meč. Páté pole je červené se šikmo položeným stříbrným srpem, hrotem obráceným nahoru. Rukojeť srpu je zlatá. Šesté pole je zlaté s kosmo položeným modrým vinným hroznem se zelenou stopkou a dvěmi listy vpravo nahoře.
Na štítu jsou tři přilby.
První přilba nese v klenotu orlici ze srdečního štítku. Přikrývadla jsou černo-zlatá.
Druhý klenot je gryfí hlava z prvního a čtvrtého pole štítu (původní klenot). Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.
Na třetí přilbě je červeno-stříbrná točenice, na ní je posazená čepice, podobná knížecí čepici, ale lem je stříbrný. Na čepici je obrněná paže, která drží červený praporec se dvěma cípy, na něm je zlatý půlměsíc, rohy obrácenými k ratišti. Hrot a ratiště je stříbrné. Přikrývadla jsou červeno-zlatá.