Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>Pluh z Rabštejna

V červeném štítu je stříbrná radlice, směřující kosmo vzhůru.
V klenotu jsou dvě stříbrné radlice nakloněné do stran.
Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.

V 1. polovině 14. století Pluhové používali jako erbovní znamení část kosmo položené větve s náznaky suků, ze které na každou stranu vyrůstají tři trojlisty.
V klenotu byly dvě radlice.