Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>Proskovský z Proskova

Štít je čtvrcený. První a čtvrté pole je zlato-černě dělené s jelenem ve skoku přirozené barvy (hnědé?) se stříbrnou zbrojí (?). Druhé a třetí pole je červeno-stříbrně polcené. V obou polovinách jsou podkovy obrácených barev, které jsou přivrácené a svými předními stranami se dotýkají.
V klenotu je rostoucí jelen z prvního a čtvrtého pole štítu.
Přikrývadla jsou vpravo červeno-stříbrná a vlevo černo-zlatá.

Jako první verze hraběcího znaku je uváděn čtvrcený štít s prvním a čtvrtým polem černým se zlatým jelenem ve skoku. Druhé a třetí pole je červeno-stříbrně polcené. V obou polovinách jsou podkovy obrácených barev, které jsou přivrácené a svými předními stranami se dotýkají.
V klenotu je rostoucí jelen z prvního a čtvrtého pole štítu.
Přikrývadla jsou vpravo červeno-stříbrná a vlevo černo-zlatá.