Bivojova heraldika

Rodové erby znaky

V erbovníku je 678 rodů a 800 erbů.

Jednou z oblastí mého zájmu je šlechtická rodová heraldika Ostravska a okolí (v širším kontextu také Moravy a Českého Slezska), protože jsem na Ostravsku objevil spoustu erbů šlechtických rodů, které se na relativně malém území Ostravy vystřídaly v držení hradů, města, zámků, tvrzí, vsí, části vsí, jednotlivých statků, měšťanských domů, dolů nebo průmyslových podniků v průběhu časů. Nalezneme zde erby původem ze všech zemí Koruny české, z Německa, Polska, Rakouska, Uher, Itálie, Francie, Skotska, Livonska a dalších evropských zemí.