Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


ze Seloutek

Na pečetích Štěpána ze Seloutek a Onšíka ze Seloutek z roku 1376 je v klenotu šrank. Podle mě to jsou vrata dobytkářské ohrady, která se otáčejí na prostředním kůlu. Kůl může převyšovat vrata a bývá zakončený hlavicí. Na pečeti Štěpána ze Seloutek z hlavice kůlu vyrůstá chochol z kohoutích pér.
Podle Pilnáčkových Staromoravských rodů, by stejné znamení mělo být i ve štítu. Snad původně bez chocholu.