Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


Struš

V červeném štítu jsou tři stříbrné pruhy , které se nedotýkají okrajů štítu. Obě strany pruhů jsou šikmo seříznuté, takže horní pruh je nejdelší a dolní nejkratší.