Bivojova heraldika

Rodové erby

<< Předcházející - Následující >>


Zejdlic ze Šenfeldu
Žejdlic
ze Schönfeldu

V červeném štítu jsou tři zlatí kapři pod sebou.
V klenotu jsou tři pštosí péra, červené, zlaté a červené. Před péry jsou dvě zkřížená kopí s korouhvemi, zhruba čtvercovými se dvěmi trojúhelníkovými cípy. Kosmo položené kopí nese zlatou korouhev a šikmé červenou.
Přikrývadla jsou červeno-zlatá.