Bivojova heraldika

Znaky a loga společností

<< Předcházející - Následující >>

Bakeš, s.r.o.

návrhy a zprostředkovávání pojištění a zastupování klientů při uplatnění nároku na pojistné plnění

Logo firmy.
Červený název BAKEŠ, bez kontur, v písmu Georgia. Za názvem následuje znak v gotickém štítu. V červeném štítě s modrou hlavou jsou dva zkřížené stříbrné tkalcovské člunky. V hlavě štítu je stříbrná kozí hlava s krkem, rostoucí z dolního okraje pole, se zlatou zbrojí a jazykem, chrlící z tlamy červený oheň.

Odkaz