Bivojova heraldika

Znaky a loga společností

<< Předcházející - Následující >>

Šermířský spolek Opava

Nejde o znak v pravém slova smyslu, jde o logo, u kterého jeho nositelé vyžadují striktní dodržení tvaru figur a štítu.
Na štítu je stříbrný kůl, na kterém jsou tři červené krokve špicí dolů. Krokve jsou kreslené širší než mezery mezi nimi a nedotýkají se horního a spodního okraje štítu a je i úzká mezera mezi nimi a okraji kůlu. Vpravo od kůlu je pole červené se stříbrnou siluetou mečem hrotem dolů, s rovnou záštitou, jedenapůlručním jílcem a kulatou hlavicí. Vlevo je stříbrné pole, které je od kůlu odděleno tenkou červenou línií. Obrys štítu bývá šedý.